Aktuell: Kunst im Depot, 15.-18. Juli 2019
  Teilnahme an der Blickfänge-Ausstellung Schloss Roggwil, 21. - 24. November 2019
   
Workshops: Halbtageskurse:
  Mai - September 2019 (pdf)
   
Kurse: Laufende Kurse